Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2019

Wielka Liga Czytelników

Obraz
W listopadzie 2018 roku 9 uczniów naszej szkoły przystąpiło do  IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców i odbywa się w dwóch grupach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII.  Ma na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników. Przez kilka miesięcy uczestnicy zdobywali 6 sprawności czytelniczych,  rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur. Wszystkie sprawności udało się zdobyć 6 uczennicom z klasy IIc, prowadzonym przez wychowawczynię panią Agnieszkę Chylę. 28 stycznia dziewczynki przystąpiły do napisania testu kwalifikacyjnego. Trzy z nich, które zdobyły najwyższą ilość punktów, będą reprezentować naszą sz